Jakie są najważniejsze etapy projektowania strony internetowej

Prosta nawet internetowa strona będzie wymagała odpowiedniego zaprojektowania, zrobienia a potem uruchomienia w sieci. Z tego też powodu jeżeli ktoś będzie planował taką zrobić dla firmy, to musi być świadomy, z czego będzie się składał cały proces. Po pierwsze należy znaleźć kogoś, kto zajmie się wszystkimi pracami. Można to zrobić przy użyciu wyszukiwarki, po wpisaniu w niej słów strona www dostanie się listę linków do przejrzenia. Tworzenie strony należy rozpocząć od dokładnego określenia swoich oczekiwań i potrzeb.

W oparciu o te informacje będzie do przygotowania wstępny zarys nowego serwisu wraz z ustaleniem funkcjonalności. Na tym etapie ustala się również zakres niezbędnych prac jakie trzeba wykonać i koszty, które wiązać się z tym będą. Jeżeli zapadnie decyzja o kontynuacji prac, to trzeba poczynione ustalenia dokładnie spisać, umowa określająca zakres prac, termin oraz cenę to ważna rzecz jakiej nie należy pomijać. Po podpisaniu umowy wykonawca powinien przystąpić do realizacji prac.

Z jednej strony do przygotowania będzie graficzna oprawa, a z drugiej programiści zaczną opracowywać wszystkie funkcjonalności oraz wstępnie wszystko konfigurować. Ten etap trwa do momentu gdy wszystko nie będzie zaakceptowane przez klienta, a także dokładnie przetestowane i sprawdzone. Dopiero wtedy można planować uruchomienie strony i jej udostępnienie w sieci. W niejednym przypadku na tym współpraca się nie kończy, bo strona będzie rozwijana o następne funkcjonalności.

🧾 ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz
Możesz także polubić