Pomoc psychologiczna przez Internet – nowoczesne możliwości online

Rodzina która boryka się z przeszkodami alkoholowymi inaczej nazywana będzie rodziną patologiczną. W takiej rodzinie wszelkie fundamentalne funkcje rodzicielskie zostają naruszone, i zaburzeniu ulegają tu procesy socjalizujące. Dzieci, jakie wychowują się w familiach z kłopotem alkoholowym spotykają się z różnego typu przemocą. Prócz przemocy takiej dosłownej, czyli fizycznej czy seksualnej, spotyka ich przemoc słowna. Czyli rodzice krytykują, oszukują, nieobiektywnie traktują. Takie dzieci jak najszybciej trzeba objąć pomocą psychologiczną. Pomoc psychologiczna oferowana przez terapia indywidualna radom jest tu niezmiernie istotna, aby zagwarantować tym dzieciom przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, jak też nakierować, jakim sposobem należy w różnych sprawach postępować.

Na czym polega pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem? Przede wszystkim ma wspomagać ich w lepszym radzeniu sobie z sytuacją życiową w jakiej się znajdują. Należy wiedzieć, że nie zawsze pomoc ta przyniesie zauważalne wyniki. Będzie to miało tylko i wyłącznie wtenczas sens, kiedy tak właściwie dziecko wytworzy klimat bezpieczeństwa i zaufa osobie, która chce jej pomóc a więc psychoterapeucie. Każde dziecko, jakie boryka się z pewnymi problemami, czy też wychowuje się w rodzinach patologicznych przydatna jest pomoc.

Jeśli gra toczy się o dzieci alkoholików, to pomoc psychologiczna, w tej kwestii powinna być nakierowana w zasadzie na pozbyciu się poczucia winy, wstydu, osamotnienia, osłabienie poczucia krzywdy, zdobyciu wiary że w życiu sobie poradzi. Pomóc dziecku będziemy mogli tylko i wyłącznie wówczas kiedy tak właściwie nabierze ono do nas zaufania, oraz będzie chciało z nami rozmawiać. Dzieci, których spotyka przemoc niezwykle w szeregu przypadków zamykają się w sobie oraz nie chcą nic mówi. Tworzą swój prywatny świat, do którego nie dopuszczają nikogo obcego, nawet jeśli jest to osoba, jaka pragnie mu pomóc.

🧾 ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz
Możesz także polubić