Dom, Ogród

Tradycje Bożonarodzeniowe – czemu dzielimy się opłatkami

Większość z nas nie może sobie wyobrazić wigilijne wieczerzy bez dzielenia się opłatkiem. Ten biały, cienki kawałek chleba symbolizuje bardzo dużo, bowiem chleb jest przecież jednym z najważniejszych symboli szczęścia oraz dobrobytu. Tradycja ta powstała przed wielu laty, bowiem już w początkowych latach chrześcijaństwa, gdzie była symbolem duchowej komunii. Z upływem czasu zaczęto opłatki zanosić do domów, dla osób które z różnych powodów nie mogły uczestniczyć w nabożeństwie, żeby w pewnym momencie stać się jednym z symboli Bożego Narodzenia.

Jak się okazuje praktykowanych nie tylko w Polsce, ale też chociażby w Czechach, na Słowacji i we Włoszech. Tradycyjne opłatki mają postać bardzo cienkich płatków z chleba. Przeważnie ich kolor jest biały, ale są w sprzedaży także wersje kolorowe, przeznaczone dla bydła. W naszej tradycji jest nakazane, żeby w czasie wigilii łamać się białym opłatkiem, i takie też pojawiają się przeważnie na stołach wigilijnych. Opłatki na święta robione są jedynie z wody i białej mąki, bez żadnych dodatków.

Z wymieszanej porządnie masy formowane są cienkie płatki, które wypiekane są następnie w piecu przez kilka minut, a potem cięte oraz pakowane. Produkcja opłatków odbywa się przez okres całego roku, lecz największe jej natężenie jest w okresie od września do grudnia. Normalne opłatki można dostać w praktycznie każdym sklepie, a jeżeli ktoś będzie chciał mieć je poświęcone, to musi się po nie wybrać do kościoła.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY