Uprawnienia budowlane – jakie warunki należy spełnić

Osoby, jakie chciałyby się zajmować kierowaniem budów czy nadzorami inwestycji, posiadać do tego muszą odpowiednie kwalifikacje, dodatkowo poświadczone dokumentami. Żeby faktycznie mogły pracować w takiej roli, to zgodnie z obowiązującymi u nas przepisami muszą posiadać uprawnienia budowlane. Takie uprawnienia wymagają przede wszystkim spełnienia kilku wyszczególnionych w przepisach warunków, a na zakończenie pozytywnego zdania egzaminu państwowego. W pierwszej kolejności kandydat musi posiadać kierunkowe wykształcenie, najlepiej w formie skończonej wyższej uczelni. Ale to nie jest wszystko, gdyż zanim będzie mógł przystąpić do egzaminu, to będą go jeszcze czekać zawodowe praktyki, trwające od roku do czterech.

Takie praktyki są realizowane w biurach projektowych lub na terenie jakiejś budowy, i przede wszystkim mają na celu nauczenie tego, co będzie w praktyce czekać podczas wykonywania tego zawodu. Sam egzamin odbywa się dwa razy w roku, wiosną i jesienią. Składa się on z dwóch oddzielnych części, to znaczy ustnej i pisemnej. Na początku zdający mają część pisemną, która ma formę testu z jedną prawidłową odpowiedzią. Po pozytywnym zdaniu tej części można przystępować do części ustnej, która się odbywa kilka do kilkunastu dni po ukończeniu testu. Podczas części ustnej kandydaci mają do wylosowania zestaw pytań, na który muszą udzielić prawidłowej odpowiedzi.

Zakres wiedzy niezbędnej do pozytywnego zdania takiego egzaminu jest całkiem spory, ponieważ będzie on obejmował tylko tematy wiążące się z samym budownictwem, ale też i obowiązujące regulacje i przepisy. Z tego też powodu istotną rzeczą podczas nauki jest zorganizowanie dobrych materiałów, z których można się będzie wszystkiego szybko nauczyć. Sporą ilość takich materiałów zawiera Segregator aktów prawnych na uprawnienia budowlane, a dodatkowym plusem tego rozwiązania jest zestaw egzaminacyjnych pytań wraz z prawidłowymi odpowiedziami. Osoby interesujące się czymś takim mogą poczytać Opinie o programie UPRAWNIENIA BUDOWLANE, być może dzięki nim przekonają się do uczenia z jednego z takich programów.

+Tekst Sponsorowany+

🧾 ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz
Możesz także polubić